محل تبلیغات شما
Stevie Wonder - Master Blaster (jammin')-Melodic minor scale Propreties

Ability of Making Major The Sub-dominant and Dominant Chords in ascending pattern
for example

Listen to Master Blaster(jammin') by Stevie Wonder

The song,from Cm chord to Ab chord ,that is:Cm(i)-Bb(VII)-Ab(VI),uses descending pattern chords(Built chords in The Natural minor Scale) and then from G(V) to F(IV),uses ascending pattern chords


Song Chord Progressions

Intro
Open Octaves: C8-Bb8-Ab8-G8-F8-C8-Bb8


Progression #1: Cm(i)-Cm7(i7)-Bb(VII)-Ab(VI)-G(V)-F(IV)-Cm(i)-Bb(VII)

Progression #2: Cm(i)-G7(V7)-F7(IV7)


Notice that The Bass melody uses "C Minor Pentatonic scale

I love this song so much

We Love you Stevie

Best For Last by ADELE With Best Jazz Variation(Jazz Variation #1)

Jazz Variation #3: Romantic-Jazz Chord Progression

Jazz Variation #3: Popular-Jazz Chord Progressions: Properties #10 and #11

cm ,minor ,chords ,i ,scale ,stevie ,minor scale ,cm i ,bb vii ,melodic minor ,blaster jammin ,melodic minor scale ,master blaster jammin ,minor scale propreties ,jammin melodic minor

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها